Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konsultacje „Rocznego programu współpracy gminy Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2020 roku”

XVI Sesja Rady Gminy Bartoszyce

Dzień Edukacji Narodowej

Nowy sprzęt ratowniczy dla OSP Wojciechy

Dożynki Gminne Kinkajmy 2019

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Bartoszyce informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił ogólnopolski nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach programu priorytetowego pod nazwą
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w ramach którego Wójt Gminy ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie w/w odpadów z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bartoszyce. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest sporządzenie przez gminę inwentaryzacji odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W tym celu prosimy rolników o pisemne zgłoszenie ilości i rodzaju posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
 
Druki zgłoszenia odpadów dostępne są:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy bip.gmina-bartoszyce.pl, www.gmina-bartoszyce.pl,
- w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce, pokój nr 10.
 
Termin składania zgłoszeń w siedzibie urzędu do dnia 4 listopada 2019 r.
 
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bartoszyce o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Załączniki

XV sesja Rady Gminy Bartoszyce

Borki i Parkoszewo najpiękniejsze wsie

Przedłużenie terminu II przetargu na sprzedaż koparko-ładowarki

Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Lokalizacja
Facebook Page Plugin