Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Spotkania z Przewodniczącym Rady Gminy

Od czerwca 2024 r. Przewodniczący Rady Gminy Bartoszyce
Pan Wojciech Ferdycz
 
przyjmuje interesantów
 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 9:00 - 11:00,
w sali nr 4 Urzędu Gminy Bartoszyce.
 
W przypadku ustalenia innego terminu spotkania należy umówić się telefonicznie z Przewodniczącym Rady Gminy
- numer telefonu 511 461 148.

II sesja Rady Gminy Bartoszyce

I Sesja Rady Gminy Bartoszyce IX kadencji w latach 2024–2029

We wtorek 7 maja 2024 roku odbyło się zaprzysiężenie nowej Rady Gminy Bartoszyce oraz ponownie wybranego Wójta Gminy Bartoszyce.
W obecności zaproszonych gości Radni oraz Wójt Andrzej Dycha złożyli ślubowanie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
W dalszej części obrad, zaprzysiężona już Rada Gminy, dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję Przewodniczącego Rady Gminy powierzono, Radnemu Wojciechowi Ferdyczowi, a funkcję Wiceprzewodniczącego powierzono, Radnemu Krzysztofowi Prokop.
 
Skład Rady Gminy Bartoszyce IX kadencji:
 1. Piotr Krzysztof Czaplicki
 2. Wojciech Ferdycz
 3. Jacek Gabryszewski
 4. Paweł Groszyk
 5. Marta Kabelis
 6. Maciej Kulesza
 7. Mariusz Michalec
 8. Przemysław Mierzejewski
 9. Krzysztof Prokop
 10. Mirosław Bogdan Przybyłek
 11. Sergiusz Antoni Sobótka
 12. Adam Stanulewicz
 13. Alicja Julianna Tabaka
 14. Jolanta Wójcik
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

7Galeria zdjęć: I sesja nowej Rady Gminy

I sesja Rady Gminy Bartoszyce

Konkurs - Czysta i estetyczna Gmina Bartoszyce

Załączniki

Badania pod kątem profilaktyki czerniaka

Urząd Gminy w Bartoszycach organizuje w miesiącu maju ODPŁATNE badania pod kątem profilaktyki czerniaka.
Osoby zainteresowane badaniem mogą zgłaszać również członków rodzin.
Cena badania - 150 zł / osoba.
Osoby zainteresowanemogą zgłaszać się u Pana Jana Janczewskiego (tel. 89 307 01 88).
Termin zgłoszeń - do dnia 30.04.2024 r.
 

XI Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

18 kwietnia 2024 r. odbył się XI Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej.
Święto muzyki objął patronatem Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha oraz Dowódca 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bartoszycach pułkownik dyplomowany Tomasz Biedziak.
 
Wyniki:
W kategorii 3-4 latki:
I miejsce-Wiktoria Kaplewska
II miejsce-Blanka Segieda
III miejsce- Antoni Dziedzicki
 
W kategorii 5-6 latki:
I miejsce- Paulina Kuziak
II miejsce-Klara Ładosz
III miejsce- Izabela Dudek
 
W kategorii I-III:
I miejsce-Laura Skonieczko
II miejsce- Pola Jaworska
III miejsce-Nikola Wasiek
 
W kategorii klas IV- VI:
I miejsce-Michalina Kabelis
II miejsce- Radosław Choszcz
III miejsce- Lena Jabłonowska
 
W kategorii klas VlI-VIII:
I miejsce- Elwira Emilianów
II miejsce-Natalia Kosztykiewicz
III miejsce- Magdalena Flis
 
Dodatkowo wyróżnienie Wójta Gminy Bartoszyce otrzymała Magdalena Flis. Wyróżnienie dowódcy 20 BBZ pana Tomasza Biedziaka- Pola Jaworska. Za ogólne wrażenie artystyczne firma Domasz ufundowała nagrodę Oliwii Błasik. Gratulujemy.
 
Do zobaczenia za rok.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Galeria

Kondolencje

 
 

Postępowanie zakupowe

 
Zgodnie z § 8. ust. 6 Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  
Pełnomocnik Organizatora tj. Wójt Gminy Bartoszyce publikuje POSTĘPOWANIE ZAKUPOWE W FORMIE PRZETARGU w oparciu o art. 701 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) na inwestycję pn. REMONT DACHU KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W WOJCIECHACH.
 
Realizacja przedmiotu inwestycji jest dofinansowana z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przyjętego na mocy uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wydanej na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.).
 
Ofertę należy przesłać pocztą kurierską albo za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe do dnia: 07 maj 2024 r. godzina 12:00 w postaci papierowej lub dostarczyć osobiście.
 
Adres dostarczenia ofert – Pełnomocnik Organizatora:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
Kopertę należy opisać w następujący sposób: OFERTA „REMONT DACHU KOŚCIOŁA P.W. ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W WOJCIECHACH”
Numer sprawy 1/2024/Parafia_Wojciechy
 
Osobą do kontaktów w sprawie jest:
imię i nazwisko Adrian Bienasz
tel. 791-105-370

Załączniki

Śniadanie dla osób potrzebujących

Wielka Sobota to ostatni dzień Wielkiego Tygodnia. Dzień, w którym święcimy pokarmy i czynimy ostatnie przygotowania do rodzinnych spotkań przy świątecznym stole. Nie każdy jednak ma sposobność ku temu, aby spędzić ten czas w taki właśnie sposób, dlatego Gmina Bartoszyce wychodząc naprzeciw potrzebom osób w trudnej sytuacji życiowej, po raz kolejny zorganizowała na terenie Urzędu Gminy w Bartoszycach świąteczne śniadanie.
 
Osobom które z różnych przyczyn, nie mogły dotrzeć na miejsce wydarzenia, Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha, wręczył przedstawicielom środowisk, paczki żywnościowe, które dostarczono potrzebującym mieszkańcom naszej gminy.
 
Ogromne podziękowania należą się naszym niezastąpionym Kołom Gospodyń Wiejskich, które niezmiennie od lat, wspierają tę charytatywną akcję.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Śniadanie dla osób potrzebujących

1 2 3 4 5 6 ... 81

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin