Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonimiczna

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna

  • 10-01-2019
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna to obszar 1390,7 ha gruntów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze. Obok dobrego uzbrojenia, korzystnego położenia, możliwości szerokiego wyboru nieruchomości główną zachętą do inwestowania na tych terenach jest pomoc publiczna udzielana inwestorom. Strefą zarządza Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., której udziałowcami są samorządy i Skarb Państwa, a kadrę stanowią doświadczeni pracownicy.
 
Tereny inwestycyjne znajdujące się w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej –  podstrefa kompleks Bezledy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją