Aktualności

Odebranie certyfikatu „Wzorowa Gmina“ przez Wójta Gminy Bartoszyce Andrzeja Dycha

  • 15-03-2022
15.03.2022 r. Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha odebrał certyfikat „Wzorowa Gmina“ w Warszawie.
 
WZOROWA GMINA to znak firmowy będący rozpoznawalnym symbolem prawidłowego zarządzania, wykorzystania Funduszy Unijnych, Środków Zewnętrznych oraz dotacji centralnych. To także powód do dumy dla mieszkańców, którzy żyjąc w mieście lub gminie nagrodzonej Tytułem "Wzorowa Gmina", mogą być pewni, że jest to jeden z najlepszych samorządów w Polsce. Jednak aby otrzymać nagrodę i Tytuł, trzeba przejść długą drogę.
 
Po pierwsze władze samorządowe muszą dbać o mieszkańców - poprzez szereg inwestycji związanych z poprawą infrastruktury, budową placówek kultury i oświaty.
 
Po drugie musi być prowadzona wzorowa współpraca z przedsiębiorcami, którzy gwarantują stałe miejsca pracy.
 
Po trzecie trzeba mieś pomysł i doceniać inicjatywy lokalne oraz dbać o służbę zdrowia czy straż pożarną, które gwarantują poczucie bezpieczeństwa, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.
 
Ogólnopolski Konkurs "Wzorowa Gmina" organizowany jest przy współpracy Forum Ekspertów raz do roku. Przedsięwzięcie ma na celu podkreślenie i docenienie ogromnej roli, jaką w codziennym życiu każdego z nas odgrywają Polskie samorządy. Konkurs daje możliwość zaprezentowania oraz nagrodzenia najlepszych miast i gmin, które dzięki zrealizowanym Projektom można stawiać za wzór dla innych.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją