Aktualności

Spotkanie uczniów z policjantami

  • 14-01-2019
Szkołę Podstawową w Wojciechach odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.  Celem wizyty było przeprowadzenie pogadanek z uczniami na tematy związane z bezpieczeństwem. Policjanci przybliżyli dzieciom zagadnienia związane z zachowaniami agresywnymi oraz bezpieczeństwem w domu i w szkole. Tematem pogadanki były także obowiązujące przepisy ruchu drogowego, odpowiedzialność prawna nieletnich oraz zasady zachowania się, panujące w szkole i poza nią. Funkcjonariusze policji uwrażliwili uczniów na zagrożenia i ewentualne skutki prawne, będące wynikiem niewłaściwego korzystania z Internetu, telefonów komórkowych oraz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Uczniowie chętnie odpowiadali na pytania zadawane przez policjantów, podawały przykłady niewłaściwego zachowania się. Podczas spotkania dzieci otrzymały cenne wskazówki, jak postępować, by żyć lepiej i bezpieczniej, do kogo zwrócić się i gdzie szukać pomocy w razie zagrożenia. Uczniowie  z dużym zainteresowaniem słuchali rad i wskazówek zaproszonych gości.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją