Aktualności

Uwaga przedsiębiorcy!

  • 04-12-2019
Przypominamy wytwarzającym, zbierającym, przetwarzającym i transportującym odpady o obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO. Obowiązkowi wpisu podlegają również wprowadzający na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach, jak również wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny lub elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory.
 
Kompletny wniosek należy przesłać pod adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Więcej informacji związanych z rejestrem BDO można uzyskać na stronie internetowej Rejestru: https://bdo.mos.gov.pl a także w Biurze Gospodarowania Odpadami Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i na stronie internetowej: https://bip.warmia.mazury.pl/891/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją