Aktualności

Dzięki środkom unijnym w gminie jest bezpieczniej

  • 29-11-2019
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Galinach, to organizacja posiadająca wieloletnią tradycję. Zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym przekazywana jest tu z pokolenia na pokolenie. W 2014 roku Gmina Bartoszyce zakupiła i przekazała OSP w Galinach średni wóz strażacki. Samochód zakupiono dzięki dofinansowaniu projektu pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcja ograniczania stref skażeń dla OSP w Galinach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
W grudniu 2019r. trwałość projektu dobiega końca, lecz wóz strażacki będzie służył mieszkańcom jeszcze wiele lat.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją