Aktualności

Oferta Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Rodnowo i okolic „Szansa i Rozwój”

  • 14-11-2019
 Oferta Stowarzyszenia na rzecz rozwoju wsi Rodnowo i okolic „Szansa i Rozwój”  w trybie bezkonkursowym zgodnie z art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U z 2019, poz.688)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki