Aktualności

Konkurs "Wolontariusz Roku 2019"

  • 08-11-2019
Wójt Gminy Bartoszyce serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur w konkursie na "Wolontariusza Roku 2019". 
Celem konkursu jest:
- promocja postaw prospołecznych,
- pobudzanie aktywności obywatelskiej,
- wskazanie różnych form pracy wolontariackiej,
- podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz  
     organizacji i środowiska lokalnego,
- prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontariackich.
 
Kandydaci będą wybierani w następujących  kategoriach:
  - ,,osoba indywidualna’’,  w tym młodzież od 13 r.ż.
  - ,,Honorowy Wolontariusz Gminy Bartoszyce’’ 
  -  grupy formalne i nieformalne.
 
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w 2019 roku, w sposób szczególny zasłużyli się w działaniach społecznych na rzecz lokalnej społeczności.
 
Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach: pomoc społeczna i ochrona zdrowia; edukacja, sport i kultura; rozwój lokalny i demokracja
 
Więcej szczegółów w regulaminie.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce lub mailowo na adres e.izdebska@gmina-bartoszyce.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki