Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Obwieszczenie

Obwieszczenie do pobrania w załączniku.

Załączniki

Ogłoszenie

Ogłoszenie do pobrania w załączniku.

Załączniki

Konkurs - Najpiękniejsza Ozdoba Choinkowa

W załączniku znajduje się:
  • REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”
  • KARTA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU pt. „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”
  • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA
  • PLAKAT
 

Załączniki

Zamknięcie drogi

Ogłoszenie w związku z zamknięciem strony znajduje sie w załączniku.

Załączniki

Ogłoszenie

Terminarz polowań koła Leśnik Lidzbark Warmiński z najduje się w załączniku.

Załączniki

Ogłoszenie

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.)
z w o ł u j ę
na dzień 29 listopada 2023 r. (środa)
na godz. 10.00
LXXVII sesję Rady Gminy Bartoszyce
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach

Załączniki

Gminny Jarmark Świąteczny

Plakat

Komunikat

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczące obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowalnych w zakresie prawidłowego utrzymania budynków w załączniku.

Załączniki

Laureaci Konkursu Plastycznego "Pocztówka dla Niepodległej"

Z okazji Święta Niepodległości Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha ogłosił konkurs plastyczny "Pocztówka dla Niepodległej", w którym udział wzięło ponad 100 uczestników. Ta pokaźna liczba prac postawiła komisję konkursową przed nie lada wyzwaniem, ponieważ inwencję twórcze artystów były niezwykle interesujące.
 
W wyniku obrad ogłoszono lauretów w pięciu kategoriach. Oto oni:
 
Kategoria: PRZEDSZKOLE
Gabriela Poźniak - Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Franciszek Rychcik - Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach
Gabriela Lech - Przedszkole Gminne Nr 1 w Bartoszycach
Kategoria: SP I-III
Karolina Pająk - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Maciej Piecewicz - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Wiktor Maranowski - Szkoła Podstawowa w Żydowie
Kategoria: SP IV-VI
Lena Olencka - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Lena Jabłonowska - Szkoła Podstawowa w Wojciechach
Jan Mazurowski - Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Kategoria: SP VII-VIII
Malwina Martul - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Magdalena Czyruk - Szkoła Podstawowa w Bezledach
Patryk Czyżewski - Szkoła Podstawowa w Kinkajmach
Kategoria: Dorośli
Karolina Wiszniewska
Waldemar Saliński
Krzysztofa Stankiewicz
 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom gminnych placówek oświatowych, rodzicom i opiekunom za wkład i zaangażowanie włożone w przygotowanie dzieci do niepodległościowego konkursu. Jednocześnie zachęcamy do śledzenia profilu Gminy Bartoszyce, bo już niebawem kolejne konkursy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Pocztówka dla Niepodległej

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada to Narodowe Święto Niepodległości.
 
Święto obchodzone dla upamiętnienia odzyskania, po 123 latach zaborów, niepodległości przez Polskę. Uroczyste obchody 105 rocznicy wyzwolenia Polski odbyły się tym razem w Kościele pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Bezledach. Wydarzenie rozpoczął program artystyczny przygotowany i zaprezentowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach, którzy swoim przekazem przybliżyli losy Polski i czyny Polaków dążących do odzyskania niepodległości.
 
Wójt Gminy Bartoszyce Andrzej Dycha w swoim przemówieniu, rozpoczynającym uroczystość, zaznaczył ważność Narodowego Święta Niepodległości oraz zachęcił do pielęgnowania i doceniania postaw szacunku i umiłowania własnej Ojczyzny.
 
Wydarzeniu towarzyszyła Kompania Honorowa 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej im. Henryka Gosiewskiego oraz Poczty Sztandarowe służb mundurowych oraz Szkoły Podstawowej im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej w Bezledach.
 
Obchody uroczystości swoją obecnością uświetnili przedstawiciele służb mundurowych i władz powiatowych, sołtysi i radni Gminy Bartoszyce, dyrektorzy szkół oraz zaproszeni na tę okoliczność goście.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: Święto Niepodległości 23'

1 2 3 4 5 6 ... 78

Lokalizacja
Facebook Page Plugin