Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs ma także na celu prezentację i promocję aktywności KGW w zakresie:
  • działań prospołecznych, które spajają i aktywizują lokalne społeczności oraz wpływają na rozwój przedsiębiorczości kobiet,
  • kultywowania, popularyzowania i utrwalania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych, m.in. folkloru, tradycji kulinarnych oraz działalności rękodzielniczej,
  • przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom oraz wychowania młodzieży w duchu poszanowania tradycyjnych wartości.
Uczestnikami Konkursu mogą zostać Koła Gospodyń Wiejskich:
  • wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 2256)
  • koła działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno–zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 281)
  • stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których celem statutowym działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Załączniki

Informacja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Szanowni Państwo,
sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.
 
Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
 
Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.
 
Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
 
Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 
Dorota Cabańska
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dobiegł końca. W tym roku Gmina Bartoszyce po raz drugi wzięła udział w tym jakże szlachetnym wydarzeniu.Dzięki wielkim sercom mieszkańców Gminy Bartoszyce, udało się zebrać 4 609,30 zł+ 220 zł (e-skarbonka).
 
Miło było patrzeć jak 29 stycznia, w dniu 31.Finału WOŚP, Dom Kultury w Bezledach wypełnia radość ludzkich serc. Radość, która zarażała optymizmem i wiarą w to, że tegoroczne hasło orkiestry „Żyj zdrowo w zdrowym świecie” jest realne, dzięki ofiarowanej drugiemu człowiekowi pomocy, a tę w 31. finale WOŚP mieszkańcy Gminy Bartoszyce okazali sowicie.
 
Podczas niedzielnego wydarzenia podziwiano występy dziecięco-młodzieżowych grup tanecznych z Bezled, Galin i Osieki. Swój talent wokalny zaprezentowały Gabriela Jóźwiak z Bezled i Aleksandra Socha z Wojciech. Nie zabrakło również występów zespołów śpiewaczych Wojcieszanie i Sielanka, która wystąpiła wspólnie z dziecięcym zespołem tanecznym Sokoliki. Na scenie pojawiła się formacja muzyczna Teraz My, która przedstawiła widowni utwory folkowe z domieszką humoru. Podsumowaniem muzycznym 31. Finału WOŚP był koncert zespołu LCB czyli Lipek Cover Band. Zespół odegrał covery polskie i zagraniczne, które przywołały słuchaczom wspomnienia dawnych lat, a talent i charyzma artystów wprawiła wszystkich w dobry „orkiestrowy” nastrój.
 
Cieszymy się, że mogliśmy być częścią tego pięknego wydarzenia. Duże podziękowania kierujemy w stronę tych, którzy wspomogli nasze licytacje możliwymi gadżetami oraz zaopatrzyli sklepik w pyszne słodkości.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Dotacje na dofinansowanie wymiany źródła ciepła

Nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła w 2023 roku
 
 
Wójt Gminy Bartoszyce ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Wnioski przyjmowane będą od dnia 01 lutego do dnia 30 kwietnia 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na realizację w/w zadania.
 
Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z uchwałą Nr XL/275/2021 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Bartoszyce na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Bartoszyce (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 2165).
 
Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadania w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca/kotła węglowego nie spełniającego normy PN-EN 303-5:2012 na :
- kocioł na paliwo stałe spełniający kryteria klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
- kocioł gazowy,
- kocioł olejowy,
- ogrzewanie elektryczne,
- urządzenia grzewcze oparte na odnawialnych źródłach energii (pompa ciepła).
 
W ramach zadania można ubiegać się o dotację w wysokości 50% realizowanej inwestycji, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł brutto kosztów zakupu urządzenia grzewczego. Urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe, zamontowane po raz pierwszy, posiadające atesty dopuszczające je do powszechnego użytku z przyznaną gwarancją.
 
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.
 
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałki od 800 do 1600 oraz od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00, pod adresem:
Urząd Gminy Bartoszyce
Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce
 
Informacje dotyczące zadania dostępne są również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bartoszyce https://bip.gmina-bartoszyce.pl/10160/Dofinansowanie_wymiany_zrodla_ciepla/. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego pod nr tel. 89 307 05 12 lub w siedzibie Urzędu Gminy w pok. nr 6.   

Załączniki

Nabór wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków

WOŚP 2023

Siema!
Gmina Bartoszyce po raz kolejny wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!
31 finał odbędzie się na sali widowiskowej Domu Kultury w Bezledach, a na naszej scenie wystąpią:
- Soliści Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Bezledach
- Grupy Taneczne Gminy Bartoszyce
- Zespoły: "Wojcieszanie", "Sielanka", "Sokoliki", "Gala" i "Teraz My"
- Gwiazda wieczoru "Lipek Cover Band"
Ponadto liczne licytacje, kiermasz ciast i atrakcje dla dzieci.
 

Zabij Nudę w Bezledach

Zabij Nudę w Bezledach!
Warsztaty i konkursy Freestyle/Beat Box, liczne koncerty - jednego dnia, w jednym miejscu!
Zabij Nudę jest miejscem, w którym spotykają się wszyscy aktywni, bez względu na wiek, dziedzinę i rodzaj aktywności. B-boye, koszykarze, skaterzy, artyści i inni spotykają się po raz kolejny, żeby wspólnie, z godnym pochwały zapałem, w atmosferze niczym nieskrępowanej zabawy Zabić Nudę, wspierając przy tym szczytny cel, jakim jest zbiórka pieniędzy na leczenia Marcina, mieszkańca naszej Gminy.
4 lutego 2023 \ Dom Kultury w Bezledach
 
16:00 
Warsztaty 
- Freestyle poprowadzi CH.Z.M
- Beat Box poprowadzi M.C.R
 
18:00 
Konkurs Debiuty
Bitwa Freestyle/Beat Box
Koncerty:
- Maggy Moroz
- Rudxbwooy
- Jagieł / Flipper
- Vito Bigiboi
Gramofony DJ BRD
Imprezę poprowadzi CH.Z.M
 

Bal karnawałowy

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na karnawałowe zakończenie ferii w Gminie Bartoszyce!!
W programie:
- Gry i zabawy z Klaunadą
- Darmowe dmuchane zjeżdżalnie
- Stoiska malowania twarzy i tatuaży
- Wybór Króla i Królowej balu
Wydarzenie odbędzie się 5 lutego 2023 na Gminnej Hali Sportowej w Bezledach.
 

Ferie w Gminie Bartoszyce

Z przyjemnością przedstawiamy szczegółowy plan zajęć tematycznych organizowanych na czas ferii zimowych 2023, który poza tym, że wypełni wolny czas to jeszcze pozwoli rozwinąć skrzydła na wielu płaszczyznach. 
Szeroka i różnorodna oferta zajęć prowadzonych przez Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Bezledach wprowadzi Was w świat fotografii, teatru, muzyki, sztuki, tańca. Możliwym stanie się nawet zaprogramowanie pracy robota. 
Zajęcia odbędą się w świetlicach wiejskich, Domach Kultury w Bezledach, Łabędniku, Rodnowie oraz Szkole Podstawowej w Wojciechach.
 

Zarządzenie Wójta Gminy Bartoszyce

1 2 3 4 5 6 ... 59

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin