Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Dofinansowanie z programu „Usługi door-to-door w Gminie Bartoszyce"

Dnia 4.10.2021 r. Wójt Gminy Andrzej Dycha podpisał umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia „Usługi door-to-door w Gminie Bartoszyce" w wysokości 443 058,30 zł. W ramach programu zostanie zakupiony pojazd
wraz z wyposażeniem dodatkowym, dostosowanym do przewozu osób z potrzebami w zakresie mobilności. Projekt ma na celu ułatwienie integracji społeczno-zawodowej poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door z terenu Gminy Bartoszyce. Uczestnictwo w życiu społecznym jest niezbywalnym prawem osób, które borykają się z tym problemem. Jednym z warunków rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób jest likwidacja barier transportowych i umożliwienie im dostępu do różnych placówek.
Dzięki temu programowi staje się to wykonalne.
 

Wyniki ligi sołeckiej

Do rozgrywek sołeckich w piłce nożnej zgłosiło się tylko cztery drużyny, w związku z powyższym rozegrane zostaną cztery turnieje jesienią 2021 r. i cztery wiosną 2022 r. Suma punktów zdobytych w każdym turnieju pozwoli wyłonić zwycięzcę całego cyklu rozgrywek.
 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 1
Parkoszewo 05.09.2021r.
 
 
 
 
Parkoszewo
 
 
Bezledy
 
Tolko
 
Kinkajmy
 
Punkty
 
Bramki
 
Parkoszewo
 
 
 
2:1
 
2:4
 
1:3
 
3
 
5:8
 
Bezledy
 
 
1:2
 
 
2:3
 
3:4
 
0
 
6:9
 
Tolko
 
 
4:2
 
3:2
 
 
3:3
 
7
 
10:7
 
Kinkajmy
 
3:1
 
4:3
 
3:3
 
 
 
 
7
 
10:7
 
1)    12.00 – 12.35     Bezledy        :         Parkoszewo
2)    12.40 – 13.15     Tolko             :         Kinkajmy
3)    13.25  - 14.00     Kinkajmy       :         Bezledy
4)    14.05 – 14.40     Parkoszewo  :         Tolko
5)    14.50 – 15.25     Tolko             :         Bezledy
6)    15.30 – 16.05     Parkoszewo  :         Kinkajmy
 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 2
Kinkajmy 19.09.2021r.
 
 
 
 
Parkoszewo
 
 
Bezledy
 
Tolko
 
Kinkajmy
 
Punkty
 
Bramki
 
Parkoszewo
 
 
 
5:1
 
3:1
 
0:1
 
6
 
8:3
 
Bezledy
 
 
1:5
 
 
0:6
 
0:2
 
0
 
1:13
 
Tolko
 
 
1:3
 
6:0
 
 
 
3:1
 
6
 
10:4
 
Kinkajmy
 
1:0
 
2:0
 
1:3
 
 
 
 
6
 
4:3
 
1)    12.00 – 12.35         Kinkajmy         :      Parkoszewo
2)    12.40 – 13.15         Bezledy           :      Tolko
3)    13.25  - 14.00         Tolko               :      Kinkajmy
4)    14.05 – 14.40         Parkoszewo    :      Bezledy
5)    14.50 – 15.25         Bezledy           :      Kinkajmy
6)    15.30 – 16.05         Parkoszewo    :     Tolko
 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ - 3
Bezledy 03.10.2021r.
 
 
 
 
Parkoszewo
 
 
Bezledy
 
Tolko
 
Kinkajmy
 
Punkty
 
Bramki
 
Parkoszewo
 
 
 
6:0
 
VO - 3:0
 
2:2
 
7
 
11:2
 
Bezledy
 
 
0:6
 
 
5:1
 
0:3
 
3
 
5:10
 
Tolko
 
 
VO - 0:3
 
1:5
 
 
VO - 0:3
 
0
 
1:11
 
Kinkajmy
 
2:2
 
3:0
 
VO - 3:0
 
 
 
 
7
 
8:2
 
1)    12.00 – 12.35         Kinkajmy       :     Parkoszewo
2)    12.40 – 13.15         Tolko             :      Bezledy
3)    13.25  - 14.00         Bezledy         :     Kinkajmy
4)    14.05 – 14.40         Parkoszewo  :      Tolko
5)    14.50 – 15.25         Tolko              :     Kinkajmy
6)    15.30 – 16.05         Parkoszewo  :      Bezledy
 
Tabela po trzech rozegranych turniejach:
Drużyna
 
bramki
punkty
miejsce
KINKAJMY
22:12
20
I
PARKOSZEWO
24:13
16
II
TOLKO
21:22
13
III
BEZLEDY
12:32
3
IV

 

OGŁOSZENIE O ODBIORZE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻUTEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Zaczipuj swojego psa bezpłatnie

Gmina Bartoszyce otrzymała dofinansowanie na zakup nowego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Bezledy

Dnia 29.09.2021 r. Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha wraz z innymi samorządowcami uczestniczył w spotkaniu
z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Panem Markiem Gustawem Brzezinem, podczas którego podpisał umowę
na dofinansowanie w kwocie 50 000 zł na zakup nowego samochodu pożarniczego, który zostanie przydzielony dla jednostki OSP Bezledy będącej w Krajowym Systemie Ratownictwa.
 
Jest to kolejne już dofinansowanie Gminy Bartoszyce na zakup nowego samochodu pożarniczego ze źródeł rządowych rekomendowanych przez Wojewodę Artura Chojeckiego. W ubiegłym roku zakupiono wóz strażacki marki Scania dla OSP Wojciechy
przy dofinansowaniu550 000 zł.
 
Priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Bartoszyce.
 
*Poniżej zdjęcia samochodu zakupionego dla OSP Wojciechy
 

 

Załączniki

XLV sesja Rady Gminy Bartoszyce

 O G Ł O S Z E N I E  
na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 
w związku z wnioskiem Wójta Gminy Bartoszyce 
z w o ł u j ę  
na dzień 1 października 2021 r. (piątek) na godz. 8:00 
 XLV sesję Rady Gminy Bartoszyce.  
 
 
Obrady odbędą się w sali sesyjnej budynku nr 47 w Bezledach 
Proponowany porządek obrad:  
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Wybór sekretarza obrad.  
3. Przyjęcie porządku obrad.  
4. Podjęcie uchwały:  
a) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy  Bartoszyce na lata 2021-2037,  
b) w sprawie zmiany budżetu gminy Bartoszyce na rok 2021.  
5. Zamknięcie obrad.  
 
Ww. projekty uchwał oraz materiały dotyczące posiedzenia znajdują się na portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl  Przebieg sesji będzie można śledzić online za pośrednictwem portalu eSesja gminabartoszyce.esesja.pl 
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Gminy Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń  rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).  
 
Przewodniczący Rady Gminy 
 /-/Wojciech Ferdycz 

 

Budowa sali gimnastycznej przy SP w m. Kinkajmy zostanie dofinansowana w całości z pozyskanych środków zewnętrznych

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu opublikowało wyniki programu „Polska Sportowa".
Gmina Bartoszyce otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 000 000 złotych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Kinkajmy. W naszym województwie dotacje otrzymały tylko cztery samorządy, w tym Gmina Bartoszyce.
 
To już drugie dofinansowanie na to zadanie, ponieważ w czerwcu br. Gmina Bartoszyce otrzymała promesę w wysokości 2 000 000 zł z programu miejscowości popegeerowskich. Dzięki temu zadanie w całości realizowane będzie ze środków zewnętrznych.
 
Szczegółowe informacje w poście: https://granty.pl/471919/

Borki - Zebranie mieszkańców sołectwa

Znak sprawy: OA.502.2.4.2020 
Z A W I A D O M I E N I E  
z dnia 20 września 2021 r. 
 
Na podstawie §24 uchwały NR XXXVI/388/2018 Rady Gminy  Bartoszyce z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania statutu  sołectwu Borki (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego  z 2018 r., poz. 2279)  
z w o ł u j ę 
na dzień 28 września 2021 r. (wtorek) 
na godz. 17.00 
 
w Altanie znajdującej się  
w centrum miejscowości Borki 
zebranie mieszkańców sołectwa Borki 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Borki  
 
Proponowany porządek zebrania: 
1. Otwarcie zebrania. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej.
4. Zgłoszenia kandydatów do rady sołeckiej. 
5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów.
6. Zamknięcie zebrania. 
 
 
 Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha 

 

Wirwilty - zebranie mieszkańców sołectwa

Znak sprawy: OA.502.1.2.2021 
 
Z A W I A D O M I E N I E  
z dnia 17 września 2021 r. 
 
Na podstawie §24 uchwały NR XLI/438/2018 Rady Gminy  Bartoszyce z dnia 21 września 2018 r. w sprawie statutu sołectwa  Wirwilty (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r.,  poz. 4596)  
z w o ł u j ę 
na dzień 27 września 2021 r. (poniedziałek)  na godz. 17.00 
 
w Świetlicy Wiejskiej w Wirwiltach 
 
zebranie mieszkańców sołectwa Wirwilty 
 
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Wirwilty  
 
Proponowany porządek zebrania: 
1. Otwarcie zebrania. 
2. Powołanie komisji skrutacyjnej. 
3. Przedstawienie zasad i trybu wyboru rady sołeckiej. 4. Zgłoszenia kandydatów do rady sołeckiej. 
5. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników wyborów. 6. Zamknięcie zebrania. 
 
Wójt Gminy Bartoszyce 
/-/ Andrzej Dycha 

 

Harmonogram dyżurów aptek w powiecie bartoszyckim w miesiącu wrzesień- grudzień

Harmonogram dyżurów aptek w powiecie bartoszyckim w miesiącu wrzesień- grudzień

Załączniki

1 ... 4 5 6 7 8 ... 40

Lokalizacja
Facebook Page Plugin