Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Śniadanie Wielkanocne dla osób ubogich i bezdomnych

Święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym symboliczne obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno.
Jednak to trudny czas dla osób, które doświadczają ubóstwa i bezdomności, dlatego Gmina Bartoszyce serdecznie zaprasza wszystkich potrzebujących na śniadanie Wielkanocne, podczas którego zapewnimy ciepły, darmowy posiłek.
 
Spotkanie odbędzie się 16 kwietnia 2022 r. w godzinach 12:00 -14:00 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach.
 
Pomysłodawcą i głównym organizatorem wydarzenia jest Wójt Gminy Bartoszyce - Andrzej Dycha.
 
(Prosimy o udostępnianie tej wiadomości, by dotarła do szerokiego grona odbiorców.)
 
 

Konkurs na ozdobę wielkanocną

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na ozdobę wielkanocną
 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Bartoszyce w następujących kategoriach:
a) dzieci- do 10 lat,
b) młodzież- 12-18 lat,
c) dorośli- pow. 18 lat.
 
Termin dostarczania prac upływa 4 kwietnia 2022 r. Prace pracę prosimy składać w sekretariatach wyznaczonych miejsc:
Dom Kultury w Bezledach,
Dom Kultury w Wojciechach,
Dom Kultury w Rodnowie,
Dom Kultury w Łabędniku,
Urząd Gminy Bartoszyce.
 
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas Gminnego Jarmarku Wielkanocnego dnia 10.04.2022 r.
 
Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępna na stronie: gmina-bartoszyce.pl
 
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce
Bezledy 47,
11-200 Bartoszyce
tel. 89 761 57 65
promocja@gmina-bartoszyce.pl
 
 

Załączniki

Gminny Jarmark Wielkanocny

Szanowni Mieszkańcy,
 
Zapraszamy serdecznie na Gminny Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 10 kwietnia 2022 r. o godzinie 10:00 na parkingu przy Urzędzie Gminy w Bartoszycach.
 
Zapraszamy do zgłaszania stoisk podczas jarmarku chętnych z terenu Gminy Bartoszyce: Koła Gospodyń Wiejskich, rzemieślników, twórców, wystawców.
Zapewniamy bezpłatne stoiska dla wystawców
 
Zapisy do dnia 04.04.2021 r. pod nr tel.: 89 761-57-65
 

Nowe wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Bartoszyce

Szanowni Mieszkańcy,
 
Mamy już nowe wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Bartoszyce.
 
Biuletyn jest dostępny u sołtysów, w świetlicach wiejskich, domach kultury oraz urzędzie gminy. Znajdziecie tam Państwo treści dotyczące inwestycji, remontów dróg, działań z zakresu polityki społecznej, oświaty i kultury.
 
W przypadku pytań, prosimy o kontakt:
w siedzibie Centrum Kultury Gminy Bartoszyce (Bezledy 47)
lub mailowo pod adres: promocja@gmina-bartoszyce.pl
 

Dzień Sołtysa

Koncert z okazji Dnia Kobiet

8 marca odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet.
 
Tym razem, z okazji Dnia Kobiet, zapełniła się po brzegi sala widowiskowa Domu Kultury w Bezledach, która niedawno przeszła modernizację, wraz z wymianą sprzętu audio-wizualnego.
 
Mimo zaplanowanej gwiazdy wieczoru, na scenie nie mogło zabraknąć kobiecego akcentu, a w tej roli wystąpiła Aleksandra Socha, młoda, dobrze zapowiadająca się wokalistka z Domu Kultury w Wojciechach.
 
Zwieńczeniem wieczoru był koncert "Elvis Presley Tribute" w wykonaniu Adama Gałki, olsztyńskiego wokalisty i intrumentalisty - zafascynowanego twórczością i osobowością Elvisa Presleya.
 
Przy okazji koncertu, Wójt Gminy Bartoszyce Pan Andrzej Dycha, złożył życzenia, oraz obdarował kwiatami wszystkie przybyłe Panie.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

12Galeria zdjęć: Elvis

40 mln zł na aktywizację cudzoziemców. Minister Rodziny ogłosiła konkurs

Samorządy, organizacje pozarządowe i instytucję rynku pracy mogą ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.
Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg ogłosiła konkurs w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców.
 
Celem programu jest aktywizacja zawodowa i integracja społeczna cudzoziemców, którzy opuścili swój kraj w obawie o utratę zdrowia lub zycia w związku z trwającym konfliktem zbrojnym  - mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
Konkurs ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, to pierwsza odsłona Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na kolejne trzy lata. Celem programu jest aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców, którzy legalnie przebywają w Polsce, a którzy spotykają się z trudnościami z m.in. znalezieniem zatrudnienia, barierą językową i integracyjną w społeczeństwie.
W ogłoszonym konkursie ofert – w ramach pierwszej edycji programu – jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz instytucje rynku pracy mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizacje projektów realizowanych w priorytetowych obszarach programu – aktywizacji zawodowej i integracji. Zadania dotyczyć mogą m.in. wsparcia dla cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności.
Dodatkowym atutem zgłoszonych ofert w bieżącej edycji programu będzie uwzględnienie grupy cudzoziemców, którzy zostali ewakuowani w ubiegłym roku do Polski w ramach rządowego wsparcia sojuszników z Afganistanu lub którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji w związku z ewakuowaniem z obszarów objętych działaniami wojennymi na Ukrainie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
 
 
Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/40-mln-zl-na-aktywizacje-cudzoziemcow-minister-rodziny-oglosila-konkurs

Koncert charytatywny dla Ukrainy

6.03.2022 r. w Domu Kultury w Wojciechach odbył się koncert charytatywny dla Ukrainy.
W trakcie koncertu zbierano środki finansowe oraz rzeczy niezbędna dla osób potrzebujących z Ukrainy.
Na scenie wystąpili: dzieci i młodzieży z terenu Gminy Bartoszyce, wokalistka Zespołu Black Roses, Zespół Wojcieszanie.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Konkurs fotograficzny "Pierwsze znaki wiosny"

Zapraszamy mieszkańców Gminy Bartoszyce do udziału w konkursie fotograficznym
"Pierwsze znaki wiosny" 
Na zgłoszenia czekamy do 17.03.2021 r.
 
 
 
Regulamin konkursu fotograficznego „Pierwsze znaki wiosny”
 
§1
1.Organizatorem konkursu fotograficznego „Pierwsze znaki wiosny” jest Wójt Gminy Bartoszyce oraz Centrum Kultury Gminy Bartoszyce.
2.Cele Konkursu:
a) promowanie walorów przyrodniczych Gminy Bartoszyce,
b) rozbudzanie zainteresowania przyrodą własnego regionu,
c) rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii,
d) zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony.
3.Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów przyrody oraz krajobrazów.
 
§2
1.Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Bartoszyce w następujących kategoriach:
a) las;
b) łąka;
c) posesja.
2.Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
3.Prace konkursowe powinny być wywołane w formacie 10x15.
4.Dostarczoną fotografie należy opisać według następującego wzoru:
Imię i nazwisko,
kategoria,
dane do kontaktu (nr telefonu),
tytuł zdjęcia.
5.Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
6.Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację
i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
7.Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
 
§3
Termin dostarczania prac upływa 17 marca 2022 r. Prace prosimy składać w sekretariatach wyznaczonych miejsc:
Dom Kultury w Bezledach,
Dom Kultury w Wojciechach,
Dom Kultury w Rodnowie,
Dom Kultury w Łabędniku,
Urząd Gminy Bartoszyce.
 
§4
1.Prace zgłoszone w ramach Konkursu oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
 
§5
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora. O sposobie i terminie wręczenia nagrody laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 
§6
1.Komisja Konkursowa spośród nadesłanych prac dokona wyboru najlepszych prac w poszczególnych kategoriach.
2.Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.
 
§7
1.Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.
2.Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w materiałach promocyjnych (z podaniem autora).
3.Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie prac podczas przesyłania.
4.Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem powyższego regulaminu.
5.O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
Centrum Kultury Gminy Bartoszyce
Bezledy 47,
11-200 Bartoszyce
tel. 89 761 57 65
 
 
 
 

Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych

1 ... 4 5 6 7 8 ... 49

Lokalizacja
Facebook Page Plugin