Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w Plęsach

12 listopada 2021 r. odbyło się symboliczne przecięcie wstęgi, na znak oddania do użytku przebudowanej drogi gminnej w miejscowości Plęsy.
W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Bartoszyce, Radni Gminy Bartoszyce, pracownicy Urzędu Gminy, przedstawiciele głównego wykonawcy robót oraz mieszkańcy Plęs.
Inwestycja o wartości 3 200 000 w 70% została z sfinansowana z pozyskanych środków w ramach w Funduszu Dróg Samorządowych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Plęsy

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin