Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Uwaga przedsiębiorcy!

Przypominamy wytwarzającym, zbierającym, przetwarzającym i transportującym odpady o obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO. Obowiązkowi wpisu podlegają również wprowadzający na rynek produkty, opakowania lub produkty w opakowaniach, jak również wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny lub elektroniczny, pojazdy, baterie, akumulatory.
 
Kompletny wniosek należy przesłać pod adres:  
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn
Więcej informacji związanych z rejestrem BDO można uzyskać na stronie internetowej Rejestru: https://bdo.mos.gov.pl a także w Biurze Gospodarowania Odpadami Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i na stronie internetowej: https://bip.warmia.mazury.pl/891/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin