Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Uwaga rolnicy!Przedłużenie terminu

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony rolników, decyzją Wójta Gminy Bartoszyce termin składania pisemnych zgłoszeń ilości i rodzaju posiadanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów
 pochodzących z działalności rolniczej” zostaje przesunięty z dnia 4 listopada 2019r. na 4 grudnia 2019r.
 
Druki zgłoszenia odpadów dostępne są:
- na stronie internetowej Urzędu Gminy bip.gmina-bartoszyce.pl,
- w siedzibie Urzędu Gminy Bartoszyce, pokój nr 10.
 
Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Bartoszyce o dofinansowanie zadania pod nazwą „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin