Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Dzięki środkom unijnym w gminie jest bezpieczniej

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Galinach, to organizacja posiadająca wieloletnią tradycję. Zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym przekazywana jest tu z pokolenia na pokolenie. W 2014 roku Gmina Bartoszyce zakupiła i przekazała OSP w Galinach średni wóz strażacki. Samochód zakupiono dzięki dofinansowaniu projektu pod nazwą „Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcja ograniczania stref skażeń dla OSP w Galinach” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
W grudniu 2019r. trwałość projektu dobiega końca, lecz wóz strażacki będzie służył mieszkańcom jeszcze wiele lat.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin