Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konkurs "Wolontariusz Roku 2019"

Wójt Gminy Bartoszyce serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur w konkursie na "Wolontariusza Roku 2019". 
Celem konkursu jest:
- promocja postaw prospołecznych,
- pobudzanie aktywności obywatelskiej,
- wskazanie różnych form pracy wolontariackiej,
- podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz  
     organizacji i środowiska lokalnego,
- prezentacja ciekawych sylwetek wolontariuszy i wyjątkowych akcji wolontariackich.
 
Kandydaci będą wybierani w następujących  kategoriach:
  - ,,osoba indywidualna’’,  w tym młodzież od 13 r.ż.
  - ,,Honorowy Wolontariusz Gminy Bartoszyce’’ 
  -  grupy formalne i nieformalne.
 
Nominowani do konkursu mogą być wolontariusze, którzy w 2019 roku, w sposób szczególny zasłużyli się w działaniach społecznych na rzecz lokalnej społeczności.
 
Kandydatów można zgłaszać w następujących kategoriach: pomoc społeczna i ochrona zdrowia; edukacja, sport i kultura; rozwój lokalny i demokracja
 
Więcej szczegółów w regulaminie.
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 22 listopada 2019 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bartoszyce lub mailowo na adres e.izdebska@gmina-bartoszyce.pl
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza, że od dnia 25.01.2022 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania: Część 3 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 3 programu), z wyłączeniem dofinansowania w formie pożyczki dla gmin, jako uzupełniającego finansowania dla Beneficjentów.
 
Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
 
Dokumentacja programowa znajduje się na Portalu Beneficjenta - strona https://portal.fundusz.olsztyn.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw
Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin